Політика конфіденційності

КОНТРОЛЕР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Володільцем персональних даних є
Марек Шима як представник – керуючий директор

Mikes contemporary s.r.o . з юридичною адресою
Lesní 558,
472 01 Doksy,
IČO 19968477,
e-mail: office@hotelkamyk.cz
номер телефону: +420 608 663 008.
Ми не є платниками ПДВ.

Об’єкт бізнесу – це:

Діяльність у сфері гостинності
Продаж спирту бродіння, питного спирту та міцних алкогольних напоїв
Виробництво, торгівля та послуги, не зазначені в додатках 1 – 3 до закону про торгівлю

Контролер збирає, зберігає та використовує ваші персональні дані в розумінні Закону №. 110/2019 Coll. Про обробку персональних даних (далі – Закон про обробку персональних даних), відповідно. Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради 27. квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі – “GDPR”). Нижче визначені окремі цілі, для яких контролер обробляє персональні дані.

Контролер також збирає ці персональні дані через свій веб-сайт https://hotelkamyk.cz (“Веб-сайт”).

Ця політика видається контролером для того, щоб ви були достатньо поінформовані про те, які персональні дані обробляє контролер, з якою метою, протягом якого часу, хто матиме доступ до ваших персональних даних і які у вас є права.

Ця політика застосовується до всіх персональних даних, зібраних контролером, незалежно від того, чи збираються вони для цілей договірних відносин, юридичних зобов’язань, законного інтересу або згоди.

ОБРОБЛЕНІ ДАНІ

Контролер має право обробляти наступні персональні дані відповідно до мети, відповідно до категорій персональних даних, відповідно до категорій суб’єктів даних, відповідно до категорій одержувачів та відповідно до терміну зберігання, як зазначено нижче.

Індивідуальними цілями обробки є
– виконання договірних відносин означає: відносини між вами та Адміністратором, що виникають у зв’язку із замовленням, реєстрацією, договором, участю в конкурсі тощо;
– надсилання комерційних повідомлень та пропонування продуктів і послуг означає: надсилання комерційних пропозицій електронною поштою (e-mail), текстовим повідомленням або телефонним дзвінком;
– для цілей бухгалтерського та податкового обліку означає: бухгалтерські записи, як вони визначені в бухгалтерському та податковому законодавстві;
– статистичні цілі означає: анонімне визначення відвідуваності веб-сайту, моніторинг кількості переглядів сторінок, часу, проведеного на веб-сайті, типу пристрою, з якого ви отримуєте доступ до веб-сайту. Ми збираємо дані, щоб покращувати наші послуги та пропонувати релевантний контент нашим клієнтам;

показувати рекламу означає:
– показ реклами на веб-сайтах на основі статистично визначених вподобань клієнтів;
законний інтерес означає:
– ефективний захист у разі виникнення спору; строк обробки персональних даних у такому випадку становить 4 роки з моменту закінчення гарантійного строку на товар і продовжується на період, протягом якого триває розгляд спору. Ми хочемо постійно вдосконалювати наші послуги і, де це доречно, надавати нові та кращі послуги; ми хочемо уникати перешкоджання такій діяльності, тому діяльність, яка сприяє досягненню цієї мети, викликає законне занепокоєння. Обробка з метою запобігання шахрайству (наприклад, оцінка ризику укладення договору), прямий маркетинг (наприклад, пропозиція відповідних послуг існуючим клієнтам), передача персональних даних всередині групи компаній для внутрішніх адміністративних цілей, повідомлення про кримінальні злочини та передача персональних даних компетентному органу, забезпечення інформаційної безпеки мережі також є законними інтересами. Цей список є лише приблизним;

виконання інших юридичних зобов’язань:
– надання інформації органам, що здійснюють кримінальне провадження, надання інформації іншим органам державної влади тощо.
Ми обробляємо ваші персональні дані протягом часу, необхідного для забезпечення всіх прав і обов’язків, що випливають із взаємної юридичної угоди, принаймні протягом періоду обробки замовлення, виконання угоди, встановлення послуги тощо, а також протягом періоду, протягом якого контролер зобов’язаний зберігати персональні дані відповідно до загальнообов’язкових правових норм або протягом періоду, на який ви надали свою згоду контролеру, якщо це застосовно. В іншому випадку термін обробки випливає з мети, для якої обробляються персональні дані, або визначається правовими нормами.
Персональні дані обробляються контролером вручну та автоматично. Контролер має право обробляти певну інформацію автоматично, наприклад, для створення статистичної інформації про відвідуваність свого веб-сайту.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ЗГОДИ

Якщо ми отримали від вас згоду на обробку ваших персональних даних, це робиться для однієї з наступних цілей:
– Надсилання комерційних повідомлень та пропонування послуг
– Статистичні цілі
– Показ оголошень

ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ

Як суб’єкт даних, ви маєте наступні права відповідно до закону, якими ви можете скористатися в будь-який час. Це вони:
– право на доступ до персональних даних, відповідно до якого ви маєте право отримувати від контролера інформацію про те, чи обробляє контролер ваші персональні дані. Адміністратор зобов’язаний надіслати вам цю інформацію без невиправданої затримки. Зміст інформації визначається положеннями статті 15 GDPR. Контролер має право вимагати розумну плату за надання інформації, що не перевищує витрат, необхідних для надання інформації;
– право на виправлення або видалення персональних даних або обмеження обробки, згідно з яким ви маєте право вимагати виправлення неточних або некоректних персональних даних. Якщо ваші персональні дані більше не є необхідними для цілей, для яких вони були зібрані, або обробляються незаконно, ви маєте право вимагати їх видалення. Якщо ви не хочете вимагати видалення ваших персональних даних, а лише тимчасово обмежити їх обробку, ви можете подати запит на обмеження їх обробки;
– право вимагати пояснень, якщо ви підозрюєте, що обробка персональних даних контролером порушує закон;
право звертатися до Управління з питань захисту персональних даних у разі виникнення сумнівів щодо дотримання зобов’язань, пов’язаних з обробкою персональних даних;
– право на перенесення даних, тобто Право на отримання персональних даних, що стосуються вас, які ви надали контролеру, у структурованому, загальноприйнятому та машинозчитуваному форматі, докладніше див. Мистецтво. 20 GDPR;
– право заперечувати проти обробки персональних даних, які обробляються для виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні службових повноважень, або для захисту законних інтересів контролера. Контролер повинен припинити обробку без невиправданої затримки, якщо він не зможе продемонструвати, що існує законний інтерес/причина для обробки, яка, на його думку, переважає ваші інтереси, права або свободи;
– право в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, якщо ви надали згоду контролеру на обробку ваших персональних даних.

ПЕЧИВО

Файли cookie – це короткі текстові файли, які веб-сайт надсилає вашому браузеру. Вони дозволяють веб-сайту записувати інформацію про ваш візит, наприклад, обрану вами мову тощо. Це може зробити ваш наступний візит на сайт простішим і приємнішим. Файли cookie важливі, тому що без них робота в Інтернеті була б набагато складнішою. Файли cookie дозволяють нам краще використовувати наш веб-сайт і адаптувати його вміст до ваших потреб. Майже кожен веб-сайт у світі використовує файли cookie. Файли cookie корисні, оскільки вони підвищують зручність користування веб-сайтом, який часто відвідують.

Веб-сайт може використовувати наступні типи файлів cookie:
Сесійні (тобто тимчасові) файли cookie дозволяють нам пов’язувати ваші індивідуальні дії під час перегляду цього веб-сайту. Ці файли активуються, коли ви відкриваєте вікно браузера, і деактивуються, коли ви закриваєте вікно браузера. Сесійні файли cookie є тимчасовими, і всі такі файли видаляються, коли ви закриваєте браузер.

Постійні файли cookie допомагають нам ідентифікувати ваш комп’ютер, якщо ви повторно відвідуєте наш сайт. Ще однією перевагою постійних файлів cookie є те, що вони дозволяють нам адаптувати наш веб-сайт до ваших потреб.

Відповідно до положень § 89 абз. 3 Закону. č. 127/2005 Coll. про електронні комунікації, зі змінами та доповненнями, ми повідомляємо вам, що наш веб-сайт використовує файли cookie для своєї роботи, тобто ми обробляємо ваші файли cookie, в тому числі постійні файли cookie.

Інтернет-браузери включають управління файлами cookie. У налаштуваннях вашого браузера ви, ймовірно, можете видалити, заблокувати або повністю вимкнути використання окремих файлів cookie вручну. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, скористайтеся довідкою вашого браузера. Якщо ви не дозволяєте використання файлів cookie, деякі функції та сторінки можуть не працювати належним чином.
Для отримання більш детальної інформації про Раду з питань файлів cookie, будь ласка, натисніть ТУТ.

ПЕРЕКАЗИ ДО ТРЕТІХ КРАЇН

Ваші персональні дані не будуть передані в треті країни.