By / 10th Listopad, 2015 / Doksy, vylet / No Comments

Kam na výlety v okolí města Doksy?

Hrad BEZDĚZ
Je významnou stavební památkou. Zapsal se do dějin českého národa osudy svých držitelů a později inspiroval české umělce k významným dílům v oblasti literární, hudební i výtvarné. Proto byl v roce 1978 prohlášen Národní kulturní památkou.

Hrad HOUSKA
Původně gotický hrad postavený koncem 13. století byl teprve v roce 1999 poprvé v dlouhé historii zpřístupněný veřejnosti. Pořádá se zde tradiční Noc s hvězdami na Housce.

Zřízenina hradu JESTŘEBÍ
Zřícenina hradu na dominantním pískovcovém skalním útvaru tvoří významný krajinný prvek. Hrad vznikl ve druhé polovině 13. století, opuštěn byl v 16. století.

Zámek v DOKSECH
Začátky historie zámku Doksy nejsou přesně známé. Předpokládá se, že první renesanční sídlo vzniklo na místě zámku v 1. polovině 16. stol. snad za Mikuláše Zajíce z Házmburku.

Zámek ZÁKUPY
Poslední vznešenou návštěvu hostil zákupský zámek roku 1904 – tehdy jej navštívila vnučka Františka Josefa I. arcivévodkyně Alžběta se svým manželem Otou Windischgrätzem. Administrativním účelům sloužila budova zákupského zámku nepřetržitě i přes dobu okupace až do roku 1951, tehdy byl zámek s přilehlým parkem předán orgánům památkové péče a někdejší císařská letní rezidence byla konečně plnohodnotně zpřístupněna veřejnosti.

Muzeum K.H.Máchy
Na křižovatce ulic Komenského, Valdštejnské a Máchovy stojí nejstarší dům v Doksech, tzv. Hospitálek. V této budově, původně chudobince a sirotčince, se nyní nachází muzeum Karla Hynka Máchy.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Základy muzejnictví byly na Českolipsku položeny vlastivědným spolkem Nordböhmische Excursionsclub při jeho vzniku v roce 1878. V roce 1960 získalo muzeum a okresní archiv budovu Valdštejnského kláštera Řádu augustiniánů. Speciálním prostorem pro pořádání velkých příležitostných výstav se stal klášterní ambit, prvně zpřístupněný v roce 1961, podruhé v roce 1975 a potřetí v roce 1990.